Podmioty Ekonomii Społecznej

 

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Staromiejskim w Toruniu będzie można odwiedzić stoiska Podmiotów Ekonomii Społecznej. Są to organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i spółki handlowe, nie nastawione na zysk. Ich celem jest orientacja na społecznie użyteczny cel m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom w trudnej sytuacji oraz aktywizacja osób bezrobotnych. Głównym organizatorem Jarmarku jest firma Snake S.C., a inicjatorem wystawiania PES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Torunia.

 

Produkty regionalne, tak rękodzieło, jak i produkty kulinarne już od dłuższego czasu, przeżywają swoisty renesans. Przedsiębiorstwa, które nie posiadają w swojej ofercie produktów opartych o lokalne smaki, surowce, czy też tradycje stają się praktycznie démodé. Wydaje się, że polski konsument nie tylko nasycił się już produktami zagranicznymi, ale zauważył także, że ta oferta nie idzie w parze z jakością, naszymi przyzwyczajeniami i kulturą.

Ten trend powrotu do lokalnych smaków oraz rękodzieła, wykonywanego przez miejscową ludność jest ogromnym krokiem do przodu zarówno w zakresie edukacji, świadomości znaczenia jakości w życiu codziennym, jak i dbałości o lokalne dziedzictwo.

XXI wiek jednak to nie tylko moda na powrót do dziedzictwa regionalnego, to także wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, organizujących się w regionie. Należą do nich stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej, którym przyświeca jeden wspólny cel – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez angażowanie się w życie społeczności lokalnej.

Na stoiskach będzie więc można nabyć produkty oraz prace wielu organizacji pozarządowych, często powstające podczas terapii zajęciowych. Nie zabraknie więc żywności wegetariańskiej i wegańskiej, w tym takich rarytasów jak racuchy z berberysem, czy wegetariańskich burgerów, o które zadba Fundacja Zdrowego Życia. Pierniczki i ciasteczka zostaną przygotowane przez Fundację Novus-Genesis. Fundacja Klamra, działająca na rzecz osób zaktywizowanych zaprezentuje herbaciarki, chusteczniki, podkładki pod kubki, świece i zaprojektowane przez siebie ekologiczne torby. O stroiki i ozdoby świąteczne zadba także placówka Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, która na co dzień zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Do tego drobne przedmioty użytkowe przygotowane techniką decoupage oraz obrazy malowane na szkle i porcelanie zaprezentuje Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej. Z myślą o najmłodszych Fundacja Makowo zadba o zabawki, artykuły do wystroju wnętrz, maskotki i pościel dziecięcą. Warto podkreślić, że jednym z głównych celów tej fundacji jest poprawa dotychczasowych warunków mieszkaniowych i bytowych dzieci, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Warto także podejść do stoiska Fundacji Alternatywnej. To przedsiębiorstwo społeczne robi tworzy wspaniałą biżuterię, zabawki dla najmłodszych oraz torby. Swoją ofertę zaprezentuje także Fundacja Arkadia, która swoje działania kieruje przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspierając je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej. Fundacja ta zaprezentuje wyroby pracowni artystycznej i krawieckiej oraz świece.

Warto dodać, że przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i smakołyków pozwolą wystawcom efektywniej działać i realizować swoje cele. Jarmark to jednak nie tylko okazja do zaprezentowania swoich produktów, to dla wielu organizacji społecznych sposób na promocję i zacieśnienie kontaktów. W tym celu swoje stoisko przygotowało m.in. Towarzystwo Autyzmu, zajmujące się dziećmi i osobami ze spektrum autyzmu oraz Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”, która pomaga osobom bezrobotnym powrócić na lokalny rynek pracy poprzez zlecenie wykonania różnych usług: od porządkowych, gospodarczych, drobnych remontów i rozbiórek, po usługi opiekuńcze, czy kolportaż ulotek oraz „Karczemka”, utworzona przez Fundację im. Brata Alberta dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Na Warsztatach Terapii Zajęciowej podopieczni uczą się pracy przy komputerze, szycia, haftowania, gotowania, lepienia w glinie i prostych napraw stolarskich, rehabilitują się poprzez sport i aktywizację zawodową.

Wieńcząc powyższe warto dodać, że opisane działania nie byłyby możliwe bez pomocy toruńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Placówka powstała w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzona jest w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”. Zajmuje się kompleksowymi usługami wsparcia ekonomii społecznej poprzez wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia i  animacje.